ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

α/α Πρότασης Έρευνας

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

Αβδούλος

3

Ενεργειακή και Ψηφιακή Ενσωμάτωση σε Διαλειτουργικά Έξυπνα Κτίρια

Βόκας Γεώργιος

Γκούρας (*)

21

Αντίστροφη μηχανική και εφαρμογές της στο περιβάλλον

Σινιόρος Παναγιώτης

Γρυπάρης

30

Νευρωνικά δίκτυα για την επίλυση κλάσεων Διαφορικών Εξισώσεων

Φαμέλης Ιωάννης

Δεληστάθης

1

Τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Διάγνωση και την Πρόβλεψη

Βλαβών

Αγγελή Χρυσάνθη

Δούκα

14

Σχεδίαση και βελτιστοποίηση κεραιών και ευφυών κεραιών για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων και IoT με χρήση εργαλείων στοχαστικής βελτιστοποίησης (γενετικών αλγορίθμων) και διατάξεων μεταϋλικών

Μυτιληναίος Στυλιανός

Καλούτσα

30.Β

Βελτιστοποίηση Τεχνικών Εκπαίδευσης Νευρωνικών δικτύων εμπρόσθιας τροφοδότησης για την επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων

Φαμέλης Ιωάννης

Καραγιάννης

24.Β

 

Σταύρακας Ηλίας

Κιάκης

29

Μέθοδοι Οικονομικής Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τσεκούρας Γεώργιος

Κοντορινάκης

4

Διερεύνηση της τεχνολογίας Substrate Integrated Waveguide - SIW για εφαρμογές χαμηλού κόστους σε χιλιοστομετρικές συχνότητες 5G μέσω ευφυών κεραιών

Βουδούρης Κωνσταντίνος

Λάμπρος

25

Σχεδίαση και Ανάπτυξη μεθοδολογίας διασύνδεσης και συλλογής δεδομένων μετρητικών συστημάτων αερίων ρύπων με χρήση IoT

Σταύρακας Ηλίας

Λεβέντης

17.B

Ομότιμη, συνεργατική αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής με έμφαση στον άνθρωπο ως μεσάζοντα

Πατρικάκης Χαράλαμπος

Μίγκος

24

Σχεδίαση και Ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης αερίων ρύπων με χρήση IoT

Σταύρακας Ηλίας

Νάκας

8

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks – WSNs) με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων ελέγχου για τη βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς τους

Κανδρής Διονύσιος

Νικολής (*)

12

Εφαρμογές μονάδων συγχρονισμένων μετρήσεων φασιθετών

Μανουσάκης Νικόλαος

Παναγοπούλου

13

Σύνθεση και χαρακτηρισμός οπτικών προσομοιωτών βιολογικών ιστών

Μουτζούρης Κωνσταντίνος

Πετράτος

5

Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων Οδήγησης DC Κινητήρων με Χρήση Ασαφών Ελεγκτών

Ιωαννίδης Γεώργιος

Πικάσης

6

Εύκαμπτες ηλεκτρονικές διατάξεις για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας σε πραγματικό χρόνο μέσω βιοδεικτών

Καλτσάς Γρηγόριος

Πολίτης

18

Ανάλυση χρονοσειρών ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων δικτύου επίγειων σταθμών για την ανίχνευση υπογραφών καταστροφικών γεωφυσικών φαινομένων

Ποτηράκης Στυλιανός

Ρεπούλιας

2

Φορετά συστήματα, πολυλειτουργικά υλικά και εύκαμπτες δομές

Βασιλειάδης Σάββας

Ροκάνη

11

Μέθοδοι Επίλυσης Ροής φορτίου

Λεωνιδόπουλος Γεώργιος

Σουβατζή

22

Σύγχρονη οργανολογία, μετρολογία και πιστοποίηση οργάνων

Σινιόρος Παναγιώτης

Σπύρου

16

Βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά με την χρήση τεχνολογιών ενσωματωμένων συστημάτων και IoT

Παπαγέωργας Παναγιώτης

Τουμανίδης

17

Ομότιμη, συνεργατική αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής

Πατρικάκης Χαράλαμπος

Χαρκοφτάκης

19

Φίλτρα Kalman και εφαρμογή στην ανίχνευση και παρακολούθηση κίνησης

Ραγκούση Μαρία

(*) Ο υποψήφιος γίνεται δεκτός υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης στην αγγλική γλώσσα. Η διαδικασία εγγραφής θα αρχίσει μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514